Mobila arbetsplattformar (Skylift)

Arbetsmiljöverket nya föreskrifter från 2007 gäller dig som använder mobila arbetsplattformar. Detta innebär att anställda inom många yrkesområde behöver få en dokumenterad och teoretisk och praktisk utbildning inom arbetsområdet. Exempel på mobila arbetsplattformar är saxliftar, bomlyftar eller lastbilsmonterade kranar med personkorg.

3kap 3§

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Arbetsmiljöverket
AFS (Om lyftanordningar) § 29

Vi har utbildningen för din personal på företaget som hanterar dessa maskiner.
Vi kan även förlägga den praktiska utbildningen hos er.

Målgrupp. Målare, elektriker, ventilationstekniker, fasadarbete, varvsarbetare, kommunala fastighetsskötare, trädgårdspersonal, mfl

Kurstid 1 dag

Efter godkänd avslutad kurs erhålles certifikat till kursdeltagaren.


För mer information vänligen kontakta oss 042-21 60 70
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig