Arbete på väg (APV) & SIK utbildning

Kursbeskrivning

 Trafikverkets utbildningar på Arbete på väg området

Enligt  TrvKrav & TrvRåd 

Nivå 1

  •  Allmän utbildning som gäller för alla som jobbar på det statliga vägnätet.
  •  Regler för säkerheten vid vägarbete
  •  Kursen innehåller även allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

    (Arbetsmiljöverket har numera tillsyn på vägarbete) 
    Repetitionsutbildning var 15 månad

Kurstid: 3 timmar

Nivå 2

  • Detta är en vidareutbildning på nivå 1.
  • Gäller för alla som använder ett fordon för att utföra jobb i anslutning till trafikverkets vägnät.
  • Kursen vänder sig till bl.a Vägarbetare, Maskinister, Chaufförer, Utsättare, El/kraftaktörer, Tele/bredband, Vatten/avlopp och servicetekniker.

Kurstid: 8 timmar  (då kan även nivå 1 ingå ) 

Repetionsutbildning nivå 2 vart 5e år (60 mån)

Titta under kursstarter.


SIK Utbildning /Certifiering "Trafikverkets utbildningar"

SIK Nivå 2 "inför prov"

Om ni behöver en snabb utbildning för att klara trafikverkets SIK prov då har ni kommit rätt, vi har utbildat inom Arbete på väg sen 1996 och utbildat tusentals personer genom åren. Vi kan special träna dig eller din personal så de är förberedda på vad som väntar på SIKprovet. Proven är inte direkt gratis och misslyckas gång på gång kan bli dyrt. Anmäler du dig hos oss ökar du din chans & kunskaper inför provet. Då har du inte bara tur.

Vi går effektivt genom utvalda delar av regelverken som styr provet.

För att vara pålästa och förberedda

TrvKrav & TrvRåd 
Trafikförordningen, Yrkestrafiklagen, Väglagen, Vägmärkesförordningen,  och Arbetsmiljö lagen.

Ca 3-4 timmar beror på förkunskaper, Var det längesen man gick vanlig APV utbildning är man kanske lite ringrostig.


Välkomna till oss G.O Kompetens AB

 042-216070

Boka idag

Kontakta oss för vidare information eller bokning.