ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar 23 timmar garanterad undervisningstid.

Det är huvudmannens ansvar att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att platserna uppfyller de krav som finns på utbildningen. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och hur fördelningen över läsåren ska göras. Huvudmannen får besluta om och i vilken omfattning arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program.

Det är viktigt att komma ihåg att om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram får utbildningen anordnas endast under två förutsättningar:
  • Att anledningen till att arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas är omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över.
  • Att utbildningen inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan av säkerhetsskäl.
Om de planerade platserna saknas enligt första punkten ovan ska huvudmannen besluta om motsvarande utbildning kan erbjudas i skolan. Huvudmannen ska samråda med det lokala programrådet och måste dessutom se till att utbildningen så snart som möjligt förläggs till en arbetsplats.

Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen. Handledaren måste vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter.

APL - BLANKETTER
 
(SKOLVERKET.SE 2012-11-29)
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig