Vuxenutbildningar

YKB Fortbildning

YKB delkurs 1-5  26 februari - 1 mars 2024

 

 

ADR Grundutbildning

För alla som professionellt transporterar farligt gods. Som chaufförer, transportledare speditörer m.fl.
Kurstid: 3-6 dagar beroende på behörighet. (Förnyas senast efter 5 år)

ADR Grundutbildning Styckegods-Klass1  

 

ADR Grundutbildning Tank 

ADR Repetitionsutbildning

Alla som har en ADR grundutbildning som önskar förnya sitt certifikat t.ex chaufförer transportledare speditörer tullpersonal (ADR-intyget är giltigt i 5 år).

ADR Rep Styckegods - Klass1  

ADR Rep Tank 

ADR Rep Styckegods - Klass1 

ADR Rep Tank  

 

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)

Vi har utbildningen för din personal på företaget som hanterar dessa maskiner. Vi kan även förlägga den praktiska utbildningen hos er.

Målgrupp
Målare, elektriker, ventilationstekniker, fasadarbete, varvsarbetare, kommunala fastighetsskötare, trädgårdspersonal, mfl.

Kurstid 1 dag

Efter godkänd avslutad kurs erhålles certifikat till kursdeltagaren.

Maskinförarutbildning

Mer info snart...

Fordonsmonterad kran

Mer info snart...

Truckförarutbildning

Efter utbildningen är du anställningsbar omgående TYA Certifikat erhålles efter godkänd kurs. Utbildningstiden kan variera beroende på deltagarnas tidigare erfarenheter av de praktiska övningarna. Motviktstruck 3-5 dagar Ledtruck 2-3 dagar TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i: Gällande säkerhetsbestämmelser Gällande trafiklagar och bestämmelser Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser De vanligaste trucktyperna och dess manövrering Hantering av hälso- och miljöfarligt gods Säkerhetskontroll och daglig tillsyn Ett ergonomiskt arbetssätt metoder för materialhantering med truck. Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. Det vanligaste sättet att få de kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning.